Apie mus


UAB «Saugos garantas» yra atestuota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atlikti būsto, viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos statinių gaisrinės ir apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų projektavimo ir montavimo darbus ypatingos svarbos statybos objektuose. Taip pat įmonė turi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento išduotą licenciją Nr.0096, kuri suteikia teisę atlikti priešgaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo ar dūmų šalinimo sistemų priežiūrą. UAB «Saugos garantas» specialistai gali ne tik įrengti apsaugos ar gaisro signalizacijos sistemą, bet ir pasirūpinti jų priežiūra. Pagal «Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių» reikalavimus priešgaisrinės signalizacijos nuolatinę priežiūrą yra privaloma. Šių taisyklių 630, 631 ir 632 punktai skelbia: «630. Statinių savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninę priežiūrą. 631. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių išbandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir išbandymai atliekami vadovaujantis įmonės gamintojos pateikta technine informacija ir techninės priežiūros įmonės nustatyta tvarka. 632. Visi statinio aktyvių gaisrinės saugos priemonių techninės priežiūros ir išbandymų rezultatai turi būti įrašomi į žurnalus.»

Mūsų įmonė taip pat gali atlikti bet kokių apsaugos sistemų, telekomunikacijų ar kompiuterinių tinklų priežiūrą. Kiekvienas klientas gali pasirinkti šiuos priežiūros sprendimus: planiniai techninio aptarnavimo darbai – specialistai tikrins kliento objekte įrengtą apsaugos sistemą reguliariai – pagal nustatytą techninių patikrinimų grafiką; neplaniniai techninio aptarnavimo, remonto darbai – atliekami tik sugedus kliento objekte įrengtai apsaugos sistemai, profilaktinis sistemos patikrinimas nėra vykdomas.

Mūsų klientai

  • Japonijos ambasada
  • Austrijos ambasada
  • Vilniaus TV bokštas