Pajungimas į pultą


Elektroninė apsauga

Elektroninė apsauga tai nuolatinis saugomame objekte įrengtos signalizacijos sistemos siunčiamų signalų stebėjimas centrinio stebėjimo pulto kompiuteryje ir atitinkamas reagavimas (apsaugos darbuotojų siuntimas prie saugomo objekto, pranešimas užsakovui, specialiųjų tarnybų iškvietimas ar panašiai), gavus signalizacijos sistemos signalus.

Objekto signalizacijos sistema į centrinį stebėjimo pultą jungiama įvairiomis ryšio linijomis:

 • laidinio telefono ryšio linijomis;
 • išskirtomis laidinėmis linijomis;
 • radijo ryšio kanalais:
  • vienpusio ryšio (objektas -> centrinio stebėjimo pultas, be patvirtinimo apie priimtą signalą);
  • dvipusio ryšio (objektas <-> centrinio stebėjimo pultas, su patvirtinimu apie priimtą signalą);
 • GSM telefoninio ryšio linijomis;
 • interneto pagalba.

Objekto signalizacijos sistemos pajungimo į centrinį stebėjimo pultą ryšio dubliavimas laidinio telefono ir radijo ryšio kanalu leidžia užtikrinti kokybišką ir labai aukšto patikimumo signalizacijos pranešimo perdavimą į centrinio stebėjimo pultą. GSM telefoninis ryšys taip pat gali būti panaudotas kartu su laidinėmis telefono linijomis patikimumo padidinimui arba pranešimų apie laidinėmis telefono linijos gedimą perdavimui.Radijo ryšio kanalo ar GSM telefoninio ryšio panaudojimas leidžia saugoti patalpas, kuriose nėra laidinio telefono ryšio.

Centrinio stebėjimo pultas

Tai struktūrinis apsaugos sistemos padalinys, skirtas:

 • priimti, apdoroti, fiksuoti ir registruoti saugomo objekto signalizacijos pavojaus ir servisinius pranešimus;
 • pranešimų apie gautus pavojaus signalus perdavimui mobilioms reagavimo grupėms ir jų valdymui;
 • pranešimų apie gautus pavojaus signalus perdavimui specialiosioms tarnyboms ir susijusioms įmonėms;
 • klientų ar jo įgaliotinių informavimui apie pranešimus, gautus iš objekto.

Centrinio stebėjimo pulto operatorius, gavęs iš saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą, radijo ryšio pagalba nedelsiant informuoja arčiausiai esantį saugos tarnybos greito reagavimo ekipažą, suteikia jam išsamią informaciją: objekto pavadinimą, adresą, signalo pobūdį, suveikusios zonos ir spindulio vietą ir siunčia jį įvykio vietos apžiūrai ir piktavalių sulaikymui.

Reagavimo grupę į saugomą objektą mieste paprastai atvyksta per 3-6 minutes.

Ekipažas, atvykęs į objektą,  imasi visų būtinų ir įstatymais leidžiamų priemonių kliento turto ir/ar gyvybės ir sveikatos  išsaugojimui.

Centrinio stebėjimo pulto operatorius esant poreikiui iškviečia specialiąsias ir/ar komunalines tarnybas bei informuoja objekto signalizacijos sistemą prižiūrinčią įmonę, užsakovą ar jo įgaliotą asmenį apie gautą pranešimą, objekto apžiūros rezultatus ir apie objekte esančią situaciją. Užsakovui ir/ar įgaliotoms institucijoms paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą ir objekto apžiūros rezultatus.