Apsaugos sistemos


Apsaugos sistemos ir signalizacija

Įmonės “Saugos garantas” profilis tai apsaugos sistemos ir signalizacija, jų projektavimas, įrengimas ir aptarnavimas.

Įsilaužimo signalizacija

Įsilaužimo signalizacija skirta patalpų ir teritorijų apsaugai nuo nesankcionuoto patekimo į jas ir personalo, atsakingo už apsaugą, informavimui apie įsilaužimą. Ši signalizacija atlieka nusikaltimo prevencijos funkciją. Apsauginė įsilaužimo signalizacija gali būti sudaryta iš kelių apsaugos ruožų. Ši signalizacija gali turėti pirmą ir antrą apsaugos ruožus arba pirmą, antrą ir trečią apsaugos ruožus.

  • Pirmas apsaugos ruožas – signalizacijos priemonių visuma, kuriomis blokuojamos įėjimo durys, vitrinos, langai, žaliuzės, ventiliacijos bei kitos angos, lubos, sienos ar grindys pagal pastato (patalpos) perimetrą.
  • Antras apsaugos ruožas – signalizacijos priemonių visuma, kuriomis blokuojama visa pastato patalpų erdvė.
  • Trečias apsaugos ruožas – signalizacijos priemonių visuma, kuriomis blokuojamas konkretus daiktas (seifas, metalinė dėžė ar kt.) arba patalpos dalis, kurioje laikomi pinigai, brangios vertybės ir t. t.

Plačiau.

Užpuolimo signalizacija

Užpuolimo signalizacija skirta pavojaus signalui apie užpuolimą suformuoti (nuspaudus pavojaus mygtuką ar suveikus automatiniam užpuolimo davikliui) ir perduoti apsaugos ir/ar specialiosioms tarnyboms.

Priešgaisrinė signalizacija

Gaisro signalizacija skirta kuo greitesniam gaisro aptikimui, pastate esančių žmonių informavimui apie gaisrą, atitinkamos priešgaisrinės įrangos valdymui bei specialiųjų tarnybų informavimui apie gaisrą.

Kai kurios sistemos leidžia tai pavaizduoti grafiškai ir valdyti jas kompiuteriu. Tai palengvina apsaugos darbuotojų darbą, nes pagal gaunamą grafinę informaciją teritorijos ar pastato plane vizualiai nustatoma aliarmo vieta ir jo pobūdis.

Vis labiau populiarėja belaidės sistemos, kurias ypač patogu įdiegti jau įrengtose patalpose, kur kabelių klojimas yra nepageidautinas.

Dėl didėjančio nusikalstamumo ir techninio vagių pasiruošimo gamintojai nuolat tobulina signalizacijos sistemas, kurios darosi vis sudėtingesnės.

Nepaisant to, vienas pagrindinių vartotojų reikalavimų signalizacijos sistemai – ne tik patikima apsauga, bet ir paprastas bei suprantamas sistemos valdymas.

Plačiau.